~~~~

Världen blir frälst genom liv”.

”Kristus måste ta gestalt i oss”.

"Kunskapen vill många gånger hindra anden."

"Det som icke sker inifrån är icke av Gud."

"Ett liv vars hjärterötter är nedsänkta i Gud, kan ej skadas av ondskan makter."

"Det är då underligt hur ensamma och främmande för varandra människorna får gå med sin längtan. De flesta du såg här, är ju gamla kristna vilka sökt sanningen hela sitt liv. Ett och annat svar har väl nåt dem från såväl kyrkan som från frikyrkorna. Men den själ som Gud vidrört med sin ande kan aldrig bliva tillfredställd med så lite."

"Den måste känna sig som främling bland alla dem, som har så mycket att säga, emedan de vet eller känner till så lite om sanningen. det är sant vad som står i psalmen: "Den själ som åt himlen vann, på jorden ej sin näring fann, av stoft ej mättas kan."

"Jag vet att de alla skulle mottaga mig om jag kom i egna eller samfundsintressen. Men att komma i Guds och människans intresse, tycks än vara en stötesten. Men vi få ta allt som det är och icke misströsta om rikets seger. Den som icke förtvivlar, för honom är aldrig något förtvivlat."

"Kristi efterföljare eller lärjungar äro världens ljus; lysta av Hans livs ljus, äro de ett återsken av Guds eget väsen. De som ledas av Hans ande finna att denna världens väsende är falskt och bedrägligt, dess värden äro värdelösa och att kärlek, godhet, sanning och rättfärdighet äro de verkliga, eviga bestående värdena."

"Jag undrar om en enda skall hinna fram."

~~~~

David Petander Vandrareprästen. En skildring av hans vandrareår

av

Vi möts i lärkans sång : en resa i vandrarprästen David Petanders fotspår

av Olle Sahlström

Vandrarprästen David Petander (1875—1914)

För nästan precis 100 år sedan dog en vandrarpredikant från Ånge, en uppoffrande man som levde fullständigt utgivande i sin strävan efter sanning, godhet och rättfärdighet.

~~~~

"Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden." Psaltaren 73:25