Den senaste tiden har jag funderat mycket på om, och i såna fall när, ett folk med en överhet (politiska ledare), som har röstats fram i så kallade demokratiska val och som avlönas av folket, men som har blivit laglös (uppmuntrar laglöshet, orättfärdighet, ondska) har rätt att börja försvara sig mot denna överhet.

För att gå rakt på sak. När har ett folk rätt att sluta upp med att finansiera sin egen undergång?

Har en enskild, en grupp eller ett folk rätt att agera (på de sätt de kan) när horder av invandrare/främlingar (så kallade migranter eller asylsökande som vill ha en bättre levnadsstandard än den de har i sina hemländer) väller in i deras land för att leva på deras inbetalade skattemedel (samt för att begå brott) som överheten (landsförrädarna) gladeligen öser över dem utan deras medgivande samtidigt som de, landsförrädarna, förgör hela det sociala skyddsnätet (socialförsäkringssystemet) som de betalat in till via skatten många gånger om och fortfarande tvingas betala in till?

Detta för att sjukvård, barnomsorg, äldrevård med mera skall kunna fungera och inte minst för att de skall kunna få ut en pension i framtiden.

Skulle de syriska, afghanska, nigerianska, gambianska, irakiska, iranska befolkningarna som exempel ha rätt att agera på något sätt om deras regeringar hade uppmuntrat miljontals nordbor (europeer) att flytta till deras länder för att leva på deras pengar (leva på deras bekostnad)?

Finns det någon enda invandrare, EU migrant, asylsökande (eller vad man nu väljer att kalla alla som söker bättre ekonomiska villkor i Sverige) som vill betala en försäkring (i sitt hemland eller i Sverige) om den vet att den aldrig kommer att få ut något på den försäkring den betalar?

Kanske man borde göra någon slags undersökning där man frågar alla hitresta främlingar om de hade varit villiga att betala för olika försäkringar om försäkringsbolagen ger deras inbetalade pengar till människor som inte betalat försäkringen. Detta utan att ens fråga främlingarna om det är okey att man tar deras pengar.

För att gå rakt på sak. Skulle medborgare från till exempel Afghanistan, Syrien, Somalia med mera, jubla om det vällde in nordbor i deras länder? Allt från ensamkommande flyktingbarn (ljushylta vältränade 25 - 30 åringar med skägg) till stora krävande barnfamiljer.

Läs mer

~~~~

Läs även sionisternas plan (Satans plan som lättlurade "kristna" stöder) för krigföring och att därmed muslimer ska översvämma och inta världen - "eftersom det är Guds plan"!

-"Lipkin told host Rick Wiles that the plan to bring 100 million Muslims to America “imminently” is on track as God destroys Israel’s “enemies” one by one, predicting that more people will flee the Middle East after God annihilates not only Syria and Iraq but also Turkey, Egypt and Iran.

~~~~

Vi är inte okunniga om Satans list. 2 Kor. 2:11