Johannes 9:31 "Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom."

John 9:31 "Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth."(Text from a book by Andrew Murray)