Nej, vi duger inte som vi är!

Om vi duger som vi är, så hade inte Jesus behövt dö på korset.

Så här skriver en kyrka som inte talar sanning utan talar utifrån sitt onda hjärta:

"Vi är en kyrka i hjärtat av Stockholm som tror på Gud, Jesus och Bibeln. Men vi tror också på dig. Vi vet att du är värdefull och att det finns ett syfte med ditt liv. Det finns mer till livet än vad du kanske ser just nu. Så kom. Kom för att upptäcka, kom för att prata, kom för att bli en del av familjen. Eller kom för att helt enkelt få en kram. Välkommen!"

Detta uttalande kommer från Södermalmskyrkan i Stockholm. Det är en kyrka som försöker fånga dig med lögn.

Jesus talar inte på det sättet.

Jesus vet att i människan finns inget gott.

Jesus vet att ingen kan tillhöra Guds familj utan ett förvandlat hjärta.

Jesus vet att människan är från födelsen ond och har ett fördärvat hjärta.

Genom SYNDAFALLET så föds alla människor med ett ont hjärta.

I Guds ögon är människohjärtat avskyvärt.

Det är sanningen.

Präster ljuger, pastorer ljuger, psykologer ljuger, terapeuter ljuger.

Alla ljuger utom Gud och den som tillhör Gud och har fått ett förvandlat hjärta.

Då en människa känner synd och skam försöker hon undfly detta, genom att intala sig att hon är oskyldig och att det är andra som är de som är skyldiga.

Detta hävdade de på progrannet "Människor och tro" idag.

Människor som känner skam och synd klappas om av människorna.

Därmed har Satan fått sin vilja fram och människan behöver inte omvända sig.

Endast de människor som söker tills de finner kan finna frid.

Endast de människor som inte lyssnar på lögnen kan bli fria.

Jesus kom för att ta skulden och skammen på sig.

Jesus dog på korset för de fallna människorna, de som bär på skuld och skam.

Jesus dog inte för de som tycker sig duga som de är.

Han kom för syndarna, det som vet med sig att de är syndare.

Jesus vet att de som kallar sig präster idag inte är präster utan Satans redskap.

Synd och skam är sanna känslor.

Dessa känslor ska människan inte fly från utan genom dem söka Gud.

Gud har sagt i sitt Ord (Bibeln) den som söker ska finna.

Lukas 11:10 "Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet."

Förneka inte dina skuldkänslor och din insikt att ditt liv inte blev som du tänkt dig.

Du duger inte som du är, som lögnare hävdar.

Men Jesus dog för dig - just för dig.

Jesus vill kasta alla dina synder i glömskans hav och hjälpa dig på den rätta vägen!

Jesus vill ge dig ett nytt hjärta fritt från synd och skam!

2 Korintierbrevet 5:17 "Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit."

Romarbrevet 3:23-24 "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus."