"Most of christianity has left the simplicity that is in Jesus Christ for a deluded message and doctrine of devils and foretold by the Bible."

Matteus 16:18 "Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga."

THE CHURCH OF JESUS CHRIST (THE REMNANT) WILL TRIUMPH!
 

The Fall of Babylon Revelation 18

~~~~

Här kan du se STYRELSEN FÖR NEW WINE SVERIGE - DESSA SOM ÄR REDSKAP FÖR SATANS PLAN.