till helvetet!

Matteus 7:15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.

Den sista videon visar den falske profeten Bill Johnson
ledare för New Wine-rörelsen.

Sverige har många - av dem som kallar sig kristna  ledare - i styrelsen för "New Wine i Sverige"!

Pastorer och präster i Sverige promotar denna ockulta rörelse som besätter människor!!

2 Johannes 1:9-11 Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.HELL