DN

~~~~

Om folk ville begripa!

Naturligtvis är detta och andra så kallade masskjutningar regisserade av Satan och hans folk.

Även det som hände på Drottninggatan är ett verk av Satan och hans folk.

När ska Sveriges och världens människor öppna ögonen!

Media är också ett redskap som de/Satan använder.

Sinister Sites: The Georgia Guidestones

Sinister Sites: The Georgia Guidestones