Jorden var full av våld.

Människornas ondska var stor.

Noa varnade människorna länge.

När Noa var sexhundra år lät Gud FLODEN komma.Noa som var den ende som var rättfärdig, gick in arken som han byggt på Guds uppmaning.

Noa hans hustru och de tre sönerna med sina hustrur gick in i arken som Noa byggt.

Åtta människor gick in.

Bara åtta stycken människor räddades undan FLODEN!

FLODEN täckte hela jordens yta och alla höga berg.

1 Mosebok kap 6-8

-----

Men då människorna inte vill omvända sig från sina synder, ska Gud än en gång straffa jorden med alla dess folk.

Gud ska sända ELD denna gång.

2 Petrusbrevet 3:3-7 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse." De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt ELD och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

-----

Ska du höra till de räddade eller ska du dö och gå under av den ELD, som Gud ska sända?!

Matteus 24:21-22 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

The Antichrist is the final ruler !!