Om "vetenskapsmännen" var ödmjuka hade de insett att Gud skapat världen genom sitt Ord.

Hebreerbrevet 11:3 Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

If "the scientist" was humle they would realize that God created the world by his Word, out of nothing.

Hebrews 11:3 "Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear."

1 Mosebok 1:1 "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.  2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet."

Genesis 1:1 "In the beginning God created the heavens and the Earth."      

Uppenbarelseboken 4:11 "Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat."

Revelation 4:11 "Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."