Jeremia 7:17-19 Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator? Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. Men är det mig de kränker med detta? säger Herren . Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?

1 Johannes 2:1-2 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige . Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.


SVENSKA KRISTENHETEN GÅR I OK MED KATOLSKA KYRKAN!