Det är ingen nyhet att nyanlända migranter som inte har i Sverige att göra får förtur till bostäder. Det förekommer i så många kommuner att det är mer eller mindre satt i system. Nyanlända migranter kommer först, svenska ungdomar sist. Politikerna bygger nya moderna bostäder åt migranter och ser även till att de genom kommunala bostadsbolag får förtur till hyresrätter. De går ofta före svenskar som stått i bostadskö i många år.

Helsingborg kommer att ta emot 228 ”nyanlända” i år. Politikerna fyller alltså på med nya migranter från tredje världen i en takt som är skrämmande och kommer att slå sönder det tidigare trygga Sverige helt och hållet – om vi inte försvarar landet mot politikerna.

Det migrationspolitiska projektet som drabbar svenska folket är ett projekt som innebär att den svenska etniciteten ska urholkas och att kolonisatörer från tredje världen ska ta över landet. För att skynda på den utvecklingen placerar man ut migranterna i samtliga kommuner, i alla tätorter och i alla byar över hela landet. Inga svenskar ska komma undan och slippa konfronteras med det politiska vansinne som förvärras varje dag. Varje svensk ska tvingas ha nyanlända afghaner, somalier, eritreaner, irakier, syrier och andra som grannar, arbetskamrater och klasskamrater. Ingen ska komma undan. Tanken är att varje svensk ska tvingas underkasta sig den politik som politiker tvingar på oss och vi snart ska stå inför det faktum att det inte går ”att vrida klockan tillbaka”. När politiker agerar på det sättet finns det svenskar som blir uppgivna och nöjer sig med att säga att ”vi måste rädda vad som räddas kan” eftersom ”vi kan inte utvisa alla som kommit hit”.

Den utgångspunkten är felaktig. Vi kan bedriva en effektiv repatrieringspolitik och återskapa ett svenskt Sverige – om vi vill det. Allt är möjligt. Om politikerna kan massimportera 1,5 miljoner människor på ett par decennier så kan vi skicka tillbaka dem på två decennier.

Men vi måste börja med att byta ut politikerna och få stopp på inflödet innan politikerna hinner byta ut folket. Vi måste också förstå att de som kommit hit från tredje världen inte bjudits in av folket och alltså inte är välkomna att bosätta sig här. De är kolonisatörer som ska resa härifrån.

Återresan borde betalas av de politiker som bjudit hit kolonisatörerna.

Läs mer

~~~~

Sverige styrs av en SKUGGREGERING liksom andra länder styrs av en SKUGGREGERING.

Och det är samma människor nämligen VÄRLDSHÄRSKARNA - som bildar "regeringar", de som har en agenda att erövra hela världen för sitt onda syfte nämligen att vara HERRAR över allt och alla.

Det är politiker (så kallade) som inte tar den minsta hänsyn till att en regering finns till för folket utan de handlar utifrån sin egen själviskhet och utifrån sitt eget onda hjärta.

Men de ska få det straff de är värda eftersom det är en rättvis Gud som styr och därmed låter dem handla i sitt hjärtas hårdhet tills tiden är inne för vedergällningen. Lukas evangelium 21:20-24.

___

(Jag som har denna blogg vet inte vem som står bakom artikeln ovan - de som vill ha  makten använder sig av kontrollerad opposition och Hegelien dialektik.)

~~~~

Hitler ... a doublecrossed puppet created by Zionist & Western banksters ~Videos

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." -Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995)