Oförvitlig/Irreproachable

1 Timotheosbrevet 6:14

att, själv utan fläck och tadel, hålla vad jag har bjudit, intill vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse,

1 Timothy 6:14 That you keep this commandment without spot, irreproachable, until the appearing of our Lord Jesus Christ:


Perfekt/Perfect

Matteus 5:48 Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig.»

Matthew 5:48 "Therefore you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect.

Judasbrevet 24 Men honom som förmår bevara eder ifrån fall och ställa eder inför sin härlighet ostraffliga, i fröjd,

Jude 1:24 Now to Him who is able to keep you from stumbling, and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy,


Helig/Holy

1 Petrusbrevet 1:16 Det är ju skrivet: »I skolen vara heliga, ty jag är helig.»

1 Peter 1:16 Be ye holy; for I am holy.

~~~~

Johannes 14:23 Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

1 Johannesbrevet 3:21-22 Mina älskade, om vårt hjärta icke fördömer oss, så hava vi frimodighet inför Gud,22 och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.

Lukas 9:23 Och han sade till alla: »Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig var dag; så följe han mig.

Andrew Murray - The Self-life: The Hindrance to the Spiritual Life - The Spiritual Life (4 of 16)