Nu ska Katerina Janouch blanda sig i politiken "Medborgerlig samling" med den homosexuelle Ilan Sadé som partiledare.

Precis som om det inte räcker med de vi har, som inte ser till svenska folkets bästa utan går i ledband hos världsförstörarna - de kriminella Illuminaterna och Sionisterna, de som har blod mellan tänderna.

De som älskar orättfärdigheten och hyllar sin gud Lucifer, som är Satan!

Psaltaren 26:9-10 Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare
eller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män,10 som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor.

Här en artikel om Janouch:

Kronofogden tänker sälja Katerina Janouch miljonvilla och därför är det intressant att läsa om

-Enligt ett relativt nytt ärende hos Nacka Tingsrätt står det klart att Kronofogden vill ta hennes fritidshus utanför Norrtälje, vilket hennes advokat haft invändningar mot. Enligt advokaten Henric Chef och Katerina Janouch bör hon inte behandlas som alla andra – istället bör Kronofogden och tingsrätten använda sig av silkesvantar.

----

Jo, jag tackar! Passar bra med orättfärdighet.

Detta så landet Sverige ordentligt kan förstöras av de som älskar förstörelse.

På så sätt kan deras gud kan komma upp ur underjorden, som är deras mål.

Läs om Kabbala och om de andra ockulta skrifterna som judarna-sionisterna-Satans Synagoga-fariseerna-llluminaterna har!

Se deras planer!

VÄRLDSFÖRSTÖRARE-GLOBALISTER-INTERNATIONALISTER ÄR DE ALLA.

DE HYCKLANDE KRISTNA FÖLJER I DERAS FOTSPÅR!

Utan samvete och känsla för det som är rätt och heligt.

-----

Här kan vi se Sveriges ansvariga politiker som ser till rätten och sanningen!

"Partiledarna är eniga om att det behövs en ny könstillhörighetslag. Det framkom under en debatt om hbtq-politik under fredagen, arrangerad av RFSL. - Samtliga partiledare deltog, utom Sverigedemokraterna."

Att SD inte deltog är för att de är kontrollerad opposition till satansdyrkarna.

Dom är ALLA puppetsar för Satan!

(Read "The Hidden Tyranny")

~~~~

Är Sverige förtjänt av orättfärdiga människor? Kanske...

I alla fall vilar förbannelsen över folket, om de inte omvänder sig från sina synder och börjar tjäna den levande Guden Jesus Kristus!

Psaltaren 5:6 De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän.

Johannes 14:6 Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig


Ska Gud omintetgöra Sverige eller ska Gud spara landet !?

VAKNA UPP UR DIN SÖMN, SÅ SKA GUDS LJUS LYSA ÖVER DIG!

YOU MUST BE BORN AGAIN! HELL OF HELL! sermon/audio