Fick just lokaltidningen där man kan läsa om svineriet i Folkets Park i Billesholm: "förstört 100-årigt parkettgolv, tömda brandsläckare, spyor, piss, skit, lera och uthälld sprit precis överallt" enligt tidningen.

Det var elever på samhällsprogrammet på Olympiaskolan i Helsingborg som åstadkom svineriet och skadegörelsen.

Även Billesholms musikkår drabbades där ungdomarna hade gått loss med pulversläckare.

Så kan det se ut i ungdomsvärlden när de lämnas att sköta sig själva med föräldrars och skolas goda minne.

Om världen kommer att finnas lite till så är det dessa ungdomar som ska sköta samhället. Var och en kan förstå att det inte kommer att lyckas.

Polisen menar att de inte kunde göra något eftersom polisen saknar resurser.

Ja, så kan det se ut i Sverige med ett sjukt samhälle, en obrukbar poliskår, en skola som inte verkar bryr sig om att lära ut vanligt folkvett (lokaltidningen skriver:  "Skolan tar helt avstånd från arrangemanget (VADÅ!?) som tydligen går ut på att skapa så mycket skandaler som möjligt") och föräldrar som tappat greppet om sina barn.

Denna brottsliga undfallenhet ingår som ett led i nedbrytningen av landet Sverige tillsammans med en sinnesjuk och dåraktig invandring.
___

Illuminatis mål nr 8: Use alcohol, drugs, corruption and all forms of vice to systematically corrupt the youth of the nation.

En annan sak som Lokaltidningen tog upp var TULLEN.

Tullen är inte tillräckligt bemannad så vapen, narkotika och andra olagliga saker kommer in i Sverige.

"De kriminella har lärt sig det. De sätter fem stöddiga män i en Mercedes eller BMW och blåser rakt igenom tullen. Några minuter senare har vi ytterliggare illegala vapen i Malmö.

"Det här är en flathet som jag tyvärr ser hos flera brottsbekämpande myndigheter. De ägnar mer tid åt att skylla från sig och fördela ansvar istället för att stoppa brott", förklarar Sven-Erik Alhem.

Alhem kan mycket möjligt ha fel eftersom poliserna i Sverige klagar på sin arbetsmiljö. Vilket ansvar har Rikspolischefen Dan Eliasson?!

Vilka är ansvariga? Svar: NATURLIGTVIS SVERIGES REGERING, som låtit sig utmanövreras av Illuminati-Satansdyrkarna-Skuggregeringen !

Men allt syftar till att den kriminella eliten (de vill vi ska skylla på regeringen!), ska få människorna att ropa efter en "frälsare"!

Denne, så kallade "frälsare", är ingen annan än deras gud SATAN!

Han ska genom Antikrist sätta sig på tronen i Jerusalem och utropa sig som Gud!

~~~~

Vet du att du tillhör Jesus Kristus!?

Om inte - bli frälst medan tid är!!

"Sedan" kan vara för sent!!

Se "Salvation/Frälsning på denna blogg!