AKTA DIG FÖR ATT ~ SÄGA VAD DU TYCKER I PK-SAMHÄLLET!!!

Sverige är en kommunistdiktatur och svensken märker ingenting

LÄS MER!

~~~~

Ordning och Reda - Swebbtv med Leif Östling

Gillberg har genomskådat de politiska lögnerna om det fossilfria Sverige ~ Video

~~~~

Sverige är under förbannelse.

Svenska folket är slavar till de som vill förstöra.

Politiker och journalister är deras hjälparbetare att sabotera hela landet.

Målet är att undergräva all ordning och alla normer.

Detta är politikers och massmedias mål - tyvärr.

"Hela världen är i den ondes våld". 1 Johannes 5:19

~~~~

Ett exempel på hur illa landet Sverige styrs.

--

ATT LANDET STYRS MYCKET ILLA, ÄR FÖR ATT ANTIKRIST SKA KUNNA TILLBEDJAS - I JERUSALEM, FÖRMODLIGEN MYCKET SNART.

Matteus 24:15,16, När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judéen fly bort till bergen. … 21,Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

Är du på Jesus troende, född på nytt? Joh. 3:3

Om inte går du för evigt förlorad!