https://www.youtube.com/watch?v=C-JyapQ9Ba4

DET URGAMLA KORS
(The Old Rugged Cross)

1. På en avlägsen höjd
stod ett grovt dystert kors,
Symbolen för smärta och skam.
O, jag älskar det kors
Där vår Herre för oss.
Blev till döden en smärtornas man.

Kör: Jag vill älska det urgamla kors,
I dess kraft skall jag segra till slut.
Jag omfamnar det heliga kors,
Tills mot kronan jag byter det ut.


2. Detta urgamla kors
som ej världen förstått,
förunderligt drar mig till sig.
Ty Guds heliga Lamm,
som till Golgata gått,
det i kärlek har burit för mig.

3. I det urgamla kors,
av Guds blod färgat rött,
en underbar skönhet jag ser.
Ty det är på det korset
han lidit och dött,
han som frälsningens nåd åt mig ger.

John 3:16