https://www.youtube.com/watch?v=6iMyNipJyb8

"Johan Nyberg, 31 år, från Falun ger här sin vittnesbörd om resan till att återfödas som en ny skapelse (som skedde för tre dagar sedan)".