~~~~

Henning Witte behöver bli frälst (räddad) så Satan släpper sitt grepp om honom.

~~~~


https://www.youtube.com/watch?v=NSWG211sBOk&app=desktop

Publicerades den 1 dec. 2019

"Samtal med Henning Witte om demonisk kontroll och det andliga befrielsekrig vi alla är kallade att utföra för att återetablera den kapade relationen med vår skapare och befria oss från satans demoniska kontroll."

~~~~

För den som ger sitt liv till Jesus Kristus har demoner ingen chans

En kristen  måste leva rent och heligt (tro på Guds ofelbara ord) annars kommer de onda andarna tillbaka och ansätter.

Nej Witte, Bibeln uppmanar den kristne att be till Gud och tacka för den mat han/hon äter.

En kristen kan äta allt.

Om Gud vill kan han låta människor se demoner. Själv har jag sett demoner flyga ur en kvinnas kropp.

En sannt kristen (en som lyder Ordet som är Jesus) beskyddas av Gud och även av hans änglar.

Du kan inte vara en kristen och samtidigt tro på dina egna värderingar som Witte gör, t.ex. att homosexualitet är rätt.

Om du tror på dina egna åsikter är du INTE en kristen, utan kvar i Satans våld.

DU VÄLJER: JESUS ELLER SATAN, INTE EN LITEN DEL AV JESUS OCH EN LITEN DEL SATAN,.

DET FINNS BARA TVÅ KÄLLOR: EN GOD (JESUS) OCH EN OND (SATAN).

TROR DU INTE PÅ DET, ÄR DU INTE EN KRISTEN.

EN SANT KRISTEN ÄR FÖDD PÅ NYTT - HAR BLIVIT EN NY SKAPELSE. (JOHANNES 3:3; 2 KORINTIERBREVET 5:17)

Psalm 46

1 För körledaren. En psalm av Koras söner.
2 Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.
3 Därför ska vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar i havets djup,
4 ja om än havets vågor brusar och svallar och bergen skakar vid dess uppror. Sela.

Psalm 112

1 Halleluja. Välsignad är den som fruktar HERREN och har stor glädje i hans bud.
2 Hans efterkommande ska vara mäktiga på jorden, de rättsinnigas släkte ska bli välsignat.
3 Välstånd och rikedom ska vara i hans hus, och hans rättfärdighet består för evigt.
4 För de rättsinniga går ljus upp i mörkret, han är nådig och full av medlidande och rättfärdig.
5 En god människa visar barmhärtighet och lånar ut, han sköter sina saker med omdöme.
6 Sannerligen, han ska inte vackla för evigt, den rättfärdige ska bli ihåg­kommen för evigt.
7 Han är inte rädd för olycksbud, hans hjärta är ståndaktigt och för­tröstar på HERREN.
8 Hans hjärta är tryggt och utan fruktan, trots att han ser sina fiender.
9 Han har strött ut, han har gett åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska upphöjas med ära.
10 Den ogudaktige ska se det och känna vrede, skära sina tänder och tyna bort. De ogudaktigas önskningar blir till intet.OBS! För att bli en kristen måste du helt vända om och tro på Jesus. ENBART. Du kan inte både vara en new-agare och en på Jesus troende. Det är en omöjlighet! Antingen eller!  Det finns inte två vägar utan EN VÄG. Jesus sade: "JAG är vägen JAG är sanningen JAG är livet". (Johannes 14:6)

Dessutom du kan inte frälsa dig själv. Den som frälser (föder på nytt) är Gud!

BED OM GUDS NÅD. KANSKE HAN VILL FRÄLSA DIG.

~~~~

Henning Witte behöver bli frälst (räddad) så Satan släpper sitt grepp om honom.

~~~~