Om du älskar mig så håller du mitt ord:

Johannes 14:23 Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

Det betyder att de som lyder Gud, det han säger i sitt ord de tillhör Gud.

De som inte lyder tillhör inte honom.

ENKELT att förstå.

Ändå så förstår de flesta som säger sig vara kristna inte detta.

ORSAK?

De vill inte förstå därför att de älskar det som tillhör världen såsom: karriär, otukt, lögn, byte av partner, pengar, ytligheter såsom massmedia, etc. etc. etc.

Dessa HYCKLARE tänker inte på att de gör narr av Gud.

De tänker inte på att det finns ett HELVETE, som Gud förberett åt dem som är honom olydiga.

HELVETET varar en evighet, men det är inget som dessa HYCKLARE bryr sig om.

De tror att det deras pastor säger är rätt och så är det bra med det.

De tänker inte på att i HELVETET, kan de inte skylla på sin pastor.

I HELVETET får de betala själva för sin otrohet och sitt förnekande av det Jesus gjorde på korset för dem.

De valde världsligheten, de valde synden, de valde bekvämligheten.

Nu får de själva betala för sina synder - i en evighet.TORTYREN I HELVETET VARAR i EVIGHET!

~~~~

LÄS: Gud finns inte i kyrkorna

LÄS: You Must be Born Again - Matthew Henry Bible - JOHN 3:3