Om människor trodde helvetet fanns, kanske de skulle ta sig till vara för all falsk lära som ges ut i kyrkorna i Sverige och i världen.

Men jag tror inte de vill lyssna, för de har stängt sina öron till sanningen

Det är därför det ser ut som det gör.

Gud har lämnat kyrkorna helt, men de märker det inte.

De är som döda fiskar, därför de valt att säga nej till Gud!

De har frivilligt valt att tillbakavisa Jesus, Guds enda väg till räddning från straff.

Evigt straff för de som inte tagit emot Jesus, är lika mycket en sanning som evig lön för de rättfärdiga.

Helvetet - Guds straff, är evigt för de ogudaktiga, likaväl som livet är evigt för de rättfärdiga - de som omvänd sig och tagit emot Jesus som sin Frälsare!

Matteus 25:46 Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»

KLICKA PÅ TEXTEN NEDAN!

The Eternal Punishment of the Lost

BÖN: "Fader, uppenbara för människorna att det finns ett helvete!"