Lukas 13 1 Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Han svarade: "Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så? 3 Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de.
 4 Eller de arton som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? 5 Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt."


Liknelsen om kungasonens bröllop


Matteus 22 1 Jesus talade än en gång till dem i liknelser: 2 "Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. 3 Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma.


 4 Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! 5 Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sin åker, en annan till sina affärer. 6 De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem.


 7 Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. 8 Sedan sade han till sina tjänare: Allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. 9 Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. 10 Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med bordsgäster.


11 När kungen kom in för att se sina gäster, fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. 12 Han sade till honom: Min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. 13 Då sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där ska man gråta och gnissla tänder. 14 Många är kallade, men få är utvalda."


MÅNGA ÄR KALLADE, MEN FÅ ÄR UTVALDA!

FÖR DE FLESTA MÄNNISKOR ÄR DENNA VÄRLDEN, DET ENDA SOM FINNS.

DOM ÄR DÖDA.

UTAN ÄTT TÄNKA SIG FÖR STÖRTAR DE MOT UNDERGÅNGEN!

Romarbrevet 6:24 Nåd och oförgängligt liv (evigt liv) vare med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.

AMEN!