Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och avskyvärda fåglar. Upp. 18:2.Av Herrens befallning i Upp. 18:4 är det lätt att förstå var det stora Babylon finns. Babylon är där Guds folk befinner sig. Hur skulle Guds folk annars kunna draga ut ifrån Babylon, om de inte redan befinner sig där? Var är de kristna? Var håller de hus? Jo, i kyrkorna och samfunden! Då är det också lätt att förstå vad det stora Babylon är. Det är alla kyrkor och samfund. Av Upp. 18:2 kan vi förstå att det finns massor av onda andar i kyrkorna, även i frikyrkorna. Vad gör de onda andarna i kyrkorna? Vad håller de på med? De håller människor bundna i falska läror och hindrar dem från att förstå Guds ord. Ondskans andemakter håller de kristna bundna av Satans falska lära om Guds församling. Detta har pågått ända sedan det stora avfallet skedde för mycket länge sen, när de första kyrkorna blev till. Hela kristenheten blev vilseförd av falska predikanter och herdar som predikade falska läror. 2 Tess. 2:3. Sedan dess har Guds folk levt i slaveri under många kyrkor och samfund.

Kyrkorna håller de kristna i fångenskap, och har förföljt och mördat millioner kristna, men ändå tror folk att kyrkorna är från Gud. Det som vi kan läsa i Bibeln om Guds församling ger inte någon antydan om att Guds församling är något kyrkosystem, eller att kyrkobyggnader är Guds tempel. Inte heller att Guds församling är någon organiserad föreningsrörelse. På apostlarnas tid fanns ingen kyrka, och därför så finns inte heller ordet "kyrka" någonstans i Bibeln. Då uppstår frågan: Vad är kyrkorna för någonting? Hur har de bildats? Nya kyrkor och samfund brukar bildas i samband med någon väckelse. När Gud sänder en väckelse och någon "ny" bibelsanning börjar bli förkunnad, då blir det meningsmotsättningar och stridigheter.

Somliga välkomnar väckelsen och vill ha mer kunskap om Guds ord. Andra är emot väckelsen och vill inte ha några "nymodigheter". De tror att deras kyrka är en Guds församling och de vill inte bli störda av något väckelsebudskap från Herren. De som älskar Guds ord och vill förkunna Bibelns sanningar, de måste bryta sig ur den kyrka eller samfund där de varit medlemmar. Och somliga blir uteslutna ur kyrkor och samfund på grund av sin tro på Jesus och för att de vill ha mer av Guds ord. Så var det när sanningen om dopet i den helige Ande började predikas i början på 1900-talet.

Fastän man förstod och predikade bara en del av denna sanning, så åstadkom den en mäktig väckelse. Den började i Los Angeles och spreds sedan ut över världen. Men väckelsebudskapet blev mycket begränsat. Man pratade så mycket om tungomålstalet som om detta var hela väckelsebudskapet, och tänkte att nu har vi fått hela Guds evangelium som det var på apostlarnas tid. Men det fanns ju flera sanningar i Bibeln! Om man verkligen hade förstått sanningen om dopet i den helige Ande, då hade man inte bildat några pingstförsamlingar. Sanningen om dopet i den helige Ande är oförenlig med den församlingssyn och församlingslära som man har i pingstförsamlingarna. Vad var det som förstörde väckelsen? Det var Satans falska församlingslära och avgudadyrkan. Innan väckelsen ens hunnit komma igång, så började man tillämpa Satans falska församlingslära i den nya väckelsen.

I stället för att ha omsorg om Guds församling och ha församlingens uppbyggelse som mål, så satte man igång med att bilda ett nytt kyrkosystem. Och ännu efter hundra år, så tror man fortfarande på denna falska lära om Guds församling. Uttrycket "pingstväckelse" blev använt som ett avgudanamn. Pingstpredikanterna har hållit på i 100 år med att predika Satans falska lära om Guds församling, och predikanterna i andra kyrkor ännu längre. Detta är en fruktansvärd sanning, men det är viktigt att detta blir avslöjat, så att Guds folk kan börja förstå sanningen om Guds församling och komma loss ifrån det stora Babylon. Just för att pingstförsamlingarna kom till i samband med en väckelse från Gud, så tror folk att dessa församlingar är Guds församlingar. De vet inte att detta församlingsbildande och benämningen "pingstväckelse" ingick i djävulens listiga plan för att förstöra väckelsen.  

Ondskans andemakter har i hundra år hållit pingströrelsens predikanter bundna av Satans falska lära om Guds församling. Därför har ingen undervisning om Guds församling förekommit inom pingströrelsen. En sådan undervisning skulle vara förödande för hela pingströrelsen. Den skulle avslöja alla pingstförsamlingar som de religiösa svartbyggen de är. På samma sätt är det med alla andra kyrkor och samfund. Medlemmarna har inte fått någon undervisning om Guds församling, och de vet inte heller vad kyrkorna är för någonting. De vet inte ens vad de är medlemmar i. Nya kyrkor och samfund kommer till genom religiös otukt. Man blandar Guds ord med onda andars läror. Man gör en falsk, och mycket dålig kopia av Guds församling genom att organisera en föreningsrörelse. Och det som Bibeln lär om Guds församling försöker man tillämpa på den organisation som man har bildat.

Läs mer

******

Pingstkyrkan! Snacka HBT!

Ja, högt i tak (ogudaktighet) är vad det är i samfund!

Guds folk ska dra ut ur de Babylonska kyrkorna.

En väldigt bra, viktig och klargörande artikel:

The Evangelical Subculture  "Like Joining a Club"

When I became a follower of Jesus Christ I underwent two different conversions, although I didn't realize it at the time. First, I was converted from my old life into the Body of Christ by reconciliation with God through Jesus. Hallelujah! At about the same time I bought into the Evangelical Subculture under the false impression that it WAS the Body of Christ. It took me years to realize the difference between the two.