https://www.youtube.com/watch?v=Mmr6XdBgxxE&feature=youtu.be (Fått videon av "Peter")

Du känner väl till Jesuiternas ED? Om inte läs den!

(Ignatius Loyola grundare av Jesuit-orden var en krypto-jude!)

Här Nicky Gumbel, grundare av Alfa-kursen som används i kyrkorna och samfunden, hälsar på påven Francis.

Samfund och kyrkor i Sverige och i hela världen går i ok med påvedömet och katolska kyrkan. 

De har ingått i VÄRLDSKYRKAN - Satans kyrka!