Ordspråksboken 15

v3 Herrens ögon är överallt, de vakar över både onda och goda.

v7 De visas läppar sprider kunskap, men så gör inte dårarnas hjärtan.

v11 Dödsriket och helvetet ligger uppenbara för Herren, hur mycket mer då människornas hjärtan!
 

v16 Bättre knapphet och Herrens fruktan än stora skatter och oro.

v24 Den förståndige vandrar livets väg uppåt, så att han undviker dödsriket där nere.

v27 Den som skaffar sig orätt vinning drar olycka över sin familj, den som hatar mutor får leva.

v29 Herren är fjärran från de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han.

v32 Den som inte vill veta av fostran föraktar sitt liv, den som lyssnar till tillrättavisning får förstånd.

v33 Herrens fruktan fostrar till vishet, ödmjukhet föregår ära