"Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?" Matteus 16:26

~~~~

Om du läser vad massmedia säger och annan mainstream media (t.ex. radio och tv), så hör du varje dag om "den globala uppvärmningen".

De arbetar med hela sin kraft på att du ska ha oro för detta.

Orsaken till deras tjat är att ingen ska tänka på sin själ.

(Det betyder inte att vi människor ska förstöra jorden. För dem som gör det har Gud ett straff: Se: Uppenbarelseboken 18:11)

De som hävdar detta mest (om "den globala uppvärmingen) och skriker högst är de som själva förstör jorden.

Hans tjänare (satansdyrkarna) är medvetna om detta.

De är mästare på att ljuga och bedraga, eftersom deras fader är djävulen (Satan).

Johannes 8:44 Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader.

De är satansdyrkare.

Deras herre och mästare är Satans själv vars mål är att föra alla människor ned till den plats, där han själv ska hamna - nämligen i helvetet.

Dessa lakejer åt Satan, arbetar frenetiskt för att deras gud - den de tillber OCH EFTERLIKNAR - ska sätta sig på tronen i Jerusalem.

Det är därför de krigar och mördar och blandar upp alla människor fast Gud har skapat nationer för att vi ska kunna lära känna honom. ((se Guds ord om detta!)

De andra människorna - större delen av världens människor - ska också ställas till svars.

Orsaken till det är deras försoffning och kärlek till synden.

De vägrar att ge sina liv till deras Skapare och Frälsare - Jesus Kristus - när han söker dem.

VAR STÅR DU?

ÄR DU EN MEDLÖPARE ELLER SÖKER DU GUD?

~~~~

"Då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas." Matteus 24:21-22 När tiden är inne ska Gud göra så människorna blir skalliga och plågas av hans "kärnvapen".

Det som skedde städerna Sodom och Gomorra och de intill liggande städerna är förebild på det som ska komma.

Herren Gud ska låta det ske under VREDENS TID.

Då är Hans tålamod slut!

Till dess väntar han på dig att du ska söka honom och ge ditt liv och hjärta till honom.

Jesus Kristus är Herrarnas Herre och konungarnas Konung!