Det finns bara en orsak till livet på jorden.

Det finns bara en mening.

Det är att låta sig finnas av Gud.

Gud söker människans hjärta.

Men människan väljer att leva för det jordiska.

Gud vill att människan ska sträcka sig högre.

Gud har en större plan för människan.

Det finns något mer att finna.

Det finns något "bortom bergen".

Det finns en källa som aldrig sinar.

Varför nöjer sig människan med så lite, som det jordiska ger?

Människan är inte skapad att ha ett lågt mål.

Människan är inte skapad till ett ytligt, futtigt liv.

Gud har mycket högre tankar för sin skapelse.

Tanken Gud har är att ge henne ett hopp -

ett hopp om att det finns något mer än det jordiska -

att det finns ett evigt liv "där blommor aldrig dör".

SÖK DET EVIGA LIVET!

Matteus 7:13-14 De två vägarna

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bre
d som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den

~~~~