"Frikyrkorna firar 100-årigt samarbete med galamiddag – och ber tillsammans om att Gud ska nå in i sekulariserade svenskars hjärtan.Så har det sannerligen inte alltid sett ut genom historien." Skriver tidningen DAGEN

~~~~

Du kan inte kalla dig kristen om du inte är född på nytt. (Joh. 3:3)

Om du vill komma till himlen och få ett evigt liv måste du bli född på nytt.

De flesta, antagligen alla, i kyrkorna och samfunden är inte frälsta - alltså födda på nytt.

Det är inte bara världen som behöver Jesus, utan de som kallar sig kristna, men som är hycklare alltså låtsaskristna, kristna enbart till namnet.

Du står med ett ben i Satans kyrka - den katolska kyrkan, Världskyrkan och samtidigt kallar du dig kristen.

HYCKLARE!

Du tror du kan stå med ett ben i den så kallade kristna kyrkan - som är samfund och kyrkor och alla de andra så kallade församlingarna som inte tagit avstånd till Satans kyrka.

Ekumenin innebär att du omfamnar katolska kyrkan som är Satans kyrka, som är VÄRLDSKYRKAN.Katolska kyrkan "ärar" Maria Guds moder men spottar Jesus i ansiktet!

Hycklarna (de falska kristna) till och med låter sig stolt porträtteras tillsammans med Arborelius, en falsk kristen, en katolik som spottar Gud i ansiktet.

Se tidningen Dagens foto!

Om du är "ekumen" medlem i en kyrka eller i ett samfund så spottar du också i Guds ansikte liksom katolikerna gör!

(Se Sveriges kristna råd så kan du själv se samfund och kyrkor som följer Satan. Men det finns många fler!)

När "världen" ser sanna kristna, så omvänder de sig.

Nu ser de bara en avart av den kristna tron, vilket får dem att vända sig bort i avsky.

TYSTNADEN OM KATOLSKA KYRKAN OCH ANDRA OCKULTA LÄROR STÖDS AV DET FALSKA PRÄSTERSKAPET.

SANNINGEN OM DESSA LYSER MED SIN TOTALA FRÅNVARO!

VILL DU KASTAS I ELDSJÖN OCH PLÅGAS FÖR EVIGT!?

OM INTE OMVÄND DIG FRÅN AVGUDARNA!

~~~~

De två vägarna Matteus 7

13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa (annan översättning = förbrytare)!

~~~~

Mysticism in the Emerging Church Matches Roman Catholicism Video