Rekommenderar - EN FANTASTISK BOK - en självbiografi av John Bunyan!

DU KOMMER ATT BÅDE SKRATTA OCH GRÅTA OCH OCKSÅ KÄNNA IGEN DIG SJÄLV I DENNA BOK.

~~~~

Bunyan hamnade till sist i fängelse där han förblev under många år.

Orsaken var att han ville hjälpa människorna att fly till Jesus undan den kommande vredesdomen.

Det är vad som kommer att hända även i denna värld vi lever i nu.

Det kommer att stiftas lagar att ingen får predika eller samlas i Jesus namn utom i de av staten kontrollerade kyrkorna.

Förresten har denna lag tydligen genomförts i USA (och säkert i många andra länder) med den påföljd som nämnts här ovan.

~~~~

John Bunyan 1628 - 1688

"I saw a man clothed with rags … a book in his hand and a great burden upon his back."

Successful English writers were, in John Bunyan's day, nearly synonymous with wealth. Men like Richard Baxter and John Milton could afford to write because they didn't need to earn a living. But Bunyan, a traveling tinker like his father, was nearly penniless before becoming England's most famous author. His wife was also destitute, bringing only two Puritan books as a dowry.

"We came together as poor as poor might be," Bunyan wrote, "not having so much household-stuff as a dish or spoon betwixt us both."