Uppenbarelseboken 3

1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död.
2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.
3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.


Här är alla (men det finns fler!) samfund och kyrkor som gått in
under påvens ok:

Lutherska kyrkor:

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

Svenska kyrkan med EFS

Ungerska protestantiska kyrkan

Frikyrkor:

Evangeliska Frikyrkan

Frälsningsarmén

Equmeniakyrkan *

Pingst – Fria församlingar i samverkan


Svenska Alliansmissionen

Vineyard Norden

Adventistsamfundet (observatör)

* = (fd. Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet)

Katolska kyrkan:

– Stockholms katolska stift

Ortodoxa och Österländska kyrkor:

Armeniska apostoliska kyrkan

Bulgariska ortodoxa kyrkan

Etiopiska ortodoxa kyrkan

Finska ortodoxa kyrkan

Koptiska ortodoxa kyrkan

Makedonska ortodoxa kyrkan

Rumänska ortodoxa kyrkan

Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)

Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige

Serbiska ortodoxa kyrkan

S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka

Syrisk-ortodoxa kyrkan

Österns assyriska kyrka (Österländska kyrkor)

Österns gamla kyrka (Österländska kyrkor)

 _____________________________________________________________

INGEN av dessa "kyrkor" är en sann Jesus kyrka!

Jesus "kyrka" består av alla de som är födda på nytt. Joh. 3:3

Här är det dokument som kyrkorna har skrivit under.

Alla sanna kristna kan se att detta dokument INTE är från Gud:

Charta Oecumenica

Om du inte kan se det behöver du omvända dig innan det är för sent!

*

Written in Hell:

An   Explosive   Document   which  the   Roman   Catholic   Bishops  Do NOT Want You to See

Do Catholics Possess Life Eternal?

*

Ett exempel på den avfälliga svenska kristenheten:


Ordspråksboken 1:29-33

Därför att de hatade kunskap och inte fann behag i HERRENS fruktan, 30. ej heller ville följa mitt råd, utan föraktade all min tillrättavisning, 31. därför ska de få äta sina gärningars frukt och bli mättade av sina egna anslag. 32. Ty av sin avfällighet ska de fåkunniga dräpas. och genom sin säkerhet ska dårarna förgås. 33. Men den som hör mig, han skall bo i trygghet och vara säker mot olyckans skräck.


2 Johannes 1:9

 Var och en som så går framåt, att han inte förbliver i Kristi lära, han har inte Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.


Johannes evangelium 3:36

Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som inte hörsammar Sonen, han skall inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom."