CORRESPONDING TO WHAT THE VIDEO TALKES ABOUT IS THE CHURCH OF PINGSTKYRKAN WITH DANIEL ALM AS A LEADER.

Naturligtvis retar en video som denna alla de falska kristna som älskar "sin kyrka" - mer än den de säger sig följa nämligen Jesus Kristus!

Dessa "kristna" kommer att vara, ju mer vi närmar oss slutet på denna världen, de värsta förföljarna för de sanna kristna - de som är födda från ovan.

HAR DU OCKSÅ BLIVIT FÖRGIFTAD AV DE RELIGIÖSA DEMONERNA I SAMFUNDEN OCH "KYRKORNA"?