https://www.youtube.com/watch?v=1eUoXzcxNz4&app=desktop


https://www.youtube.com/watch?v=vHzk_R_0HgQ&feature=emb_title

Lördagsintervju 67 med Christer Bigander om TV4 fake och asylbedrägerier.

Så går det till att stjäla pengar från de svenska medborgarna med politikernas samtycke:


https://www.youtube.com/watch?v=DX0sEuCC9IY&feature=emb_title

~~~~

The Swedish Social Insurance Agency is responsible for paying out the welfare to the Iraqi Defense Minister and wife. On a monthly basis they are receiving in total circa 9 400 Swedish Krona, or $976, according to the police source.

~~~~

Nahum 1

2 Her­ren är en hämnan­de Gud, full av li­del­se,
Her­ren är en hämna­re, fylld av vre­de.
Her­ren tar hämnd på si­na motstånda­re,
han vred­gas på si­na fi­en­der.
3 Her­ren är sen till vre­de men väldig i styr­ka,
ing­en lämnar han ostraf­fad.
Ge­nom storm och oväder går hans väg,
mol­nen är damm som hans fötter rör upp.
4 Han ku­var ha­vet och lägger det torrt,
al­la flo­der låter han si­na.
Bashan och Kar­mel förtvi­nar
och Li­ba­nons gröns­ka dör.
5 Ber­gen skälver inför ho­nom
och höjder­na smälter ner.
Jor­den förgås vid hans åsyn,
värl­den och al­la som bor där.
6 Vem håller stånd mot hans ur­sin­ne,
vem uthärdar hans vre­des glöd?
Guds ra­se­ri bry­ter fram som el­den,
och klip­por­na rämnar inför ho­nom.
7 Her­ren är god mot dem som hop­pas på ho­nom,
han är ett värn på nödens dag,
han tar sig an dem som flyr till ho­nom
8 när flodvågen vält­rar fram.
Han förin­tar dem som gör motstånd,
han ja­gar si­na fi­en­der ut i mörk­ret.SOM "RÅTTOR" LÅTER POLITIKERNA GUDS FIENDE (SATAN) HÄRJA!

Markus 13:19 För i de dagarna ska det bli en sådan vedermöda*, att något liknande inte har förekommit sedan begynnelsen av den skapelse som Gud skapade, fram till nu, och aldrig mer ska bli.