Matteus 7:19-23 Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. 20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.
 21 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.


~~~~

En människa kan hela Bibeln och kan lägga ut all skrift. (Den som är bäst på det är Satan!)

Men se upp!

Det betyder INTE att den personen är frälst - alltså vandrar med Jesus som sin Herre.

Ulf Ekman som idag talar på radions P1 sommarprogrammet (vilken sann kristen får det? Hade Jesus fått det?!), är ett exempel på det ovan sagda.

Ekman låter som en person som älskar Jesus. Men ack, han bedrar det svenska folket och tyvärr bedrar han nog många fler människor.

Det är omöjligt att tro att man är kristen och samtidigt hålla fast vid en annan lära, en annan Jesus.

Katoliker är INTE kristna. Katoliker är under förbannelse.

Galaterbrevet 1:6-9 Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse . 9 Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.


Och: 

Romarbrevet 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Ingen människa kan vara i Jesus Kristus och samtidigt vara i en annan gud eller lära - som den katolska guden och den katolska läran. 

Det säger sig själv. Du behöver inte vara intelligent för att förstå det.

Men de andligt blinda vägrar förstå och vägrar att gå den sanna vägen.

Gud har sänt en stark villfarelse över Ulf Ekman, därför att han inte älskar sanningen.

1 Tessalonikerbrevet 2:11-12 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Och inte bara har Gud sänt villfarelse över Ekman utan över alla samfund och kyrkor med dess medlemmar i Sverige (även i hela världen).

De har alla ingått förbund med Satan!

Det är Satans strategi.

Hans mål är att alla ska tillbe honom och förlora sina liv - det eviga livet som Gud lovat dem, som tror på honom - och håller ut i prövningen.

Förmodligen ska Satan väldigt snart sätta sig på tronen i Jerusalem och utropa sig som Gud.

Hela världen kommer att se med beundran på honom. Hela världen kommer att följa honom.

Den människa som älskar sanningen och söker den kan omöjligt tro på den katolska läran.

Sanningen finns INTE i den katolska läran. Den läran är en satanisk lära och alla som tror på den är under Guds förbannelse (Gal.1:6-9).

Sanningen är att Ulf Ekman är under förbannelse.

SANNINGEN ÄR ATT ULF EKMAN HAR SATT SIG ÖVER GUD!!

Han menar att han har den rätta läran. Jesus lära är inte sann utan en annan lära är den sanna!!

HÄPNADSVÄCKANDE HÄDELSE!

~~~~

Matteus 7:13-14 Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.