https://www.youtube.com/watch?v=T7h0TEMhQcg&feature=emb_title

Hur kan man tro att man är en kristen, då man inte ser något fel i detta spektakel?!

Hur kan någon som menar sig vara kristen tro att Jesus beter sig på detta sätt?

Jesus som är Skaparen Gud och Frälsaren!

Sorgligt, detta pågår fortfarande i hela världen!

Satan skrattar åt de som kallar sig kristna, men som har gått på hans lögner.

Se "medlemskyrkor" på Sveriges kristna råds hemsida.

Där kan du se alla de så kallade kristna, som är fångna av Guds motståndare SATAN.

SORGLIGT, MYCKET SORGLIGT!

Dessa människor vet inte, att de ska betala i en evighet i helvetet för sin synd att inte lyda Jesus.