NU får det väl ändå vara NOG!Stefan Swärd ger sig ut för att vara en ledare för den svenska kristenheten.

Men är han det?

ABSOLUT INTE!

Swärd är absolut inte en Gudsman i Guds ögon!!

Läs här du som är född på nytt och därmed lyder Gud!

Tycker du Swärd ger goda råd och talar som Jesus skulle gjort och gör?

SE UPP FÖR ULVARNA!

HÄR kan du se vad som utmärker en falsk kristen! (på engelska)

"Kristenheten" är så van vid - att sanningen blandas med lögnen, så förmågan till urskillning är totalt borta (om den nånsin funnits).

Det finns ett folk som ALDRIG sätter sin fot i en kyrka eller i ett samfund.

Det är dessa obesmittade, som Gud vill använda och använder.

Gud har en väg. Har går helt utanför kyrkorna!

Kyrkorna och samfunden har haft sin chans.

Den är nu SLUT.

Tack och lov.

ÄR DU REDO NÄR JESUS KOMMER?!

Uppenbarelseboken 1:7 Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.