Pastorn fixade drive in-bekännelser

Antingen är det en katolsk kyrka eller en statskyrka. Det är samma lurendrejeri!Matt 24:3-4 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er."

2 Tess 2:9-10 ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.”

ÄLSKAR DU SANNINGEN?!

HAR DU TAGIT EMOT DEN?

OM INTE GÅR DU FÖR EVIGT FÖRLORAD!

~~~~

Apropå...könskorrigering...

Vet du att det finns onda andar? Dessa är Satans redskap och väntar på att få ta emot dig i helvetet, så de kan plåga dig fullt ut - i evighet.

Dessa Satans redskap vill få dig att ändra ditt kön (fast det inte går, då du har ett bestämt DNA).

Du är skapad som Gud den Allsmäktige vill.

SE UPP! FALL INTE FÖR LÖGNEN!

~~~~

Rockefeller Report of 2010 Proves the ‘Pandemic’ was Planned