"Jag är kristen och homosexuell, säger han i radiokanalen Yle Vega."

---

Nej, Patrick Tiainen man kan inte vara kristen om man är homosexuell.

Man kan inte heller vara alkoholist eller annan missbrukare eller syndare överhuvudtaget.

Den som säger sig vara kristen borde känna till vad Bibeln säger i denna sak.

Vänd om Patrik Tiainen om du har ditt liv kärt, som jag hoppas du har.

DET ÄR MODERNT ATT VARA HOMOSEXUELL.

MEN GUD ÄR INTE MODERN UTAN SANN!

Gud är den som gör allting nytt. (2 Kor.5:17)

Därför kan en homosexuell bli en ny människa och bli fri från onda andar och demoner.

Uppenbarelseboken 21:5-8 Och han som satt på tronen sade: »Se, jag gör allting nytt.» Ytterligare sade han: »Skriv: ty dessa ord äro visa och sanna.» Han sade vidare till mig: »Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten.Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»

Även KD-politikern Nenna Zithrine är ute på hal is!