(Ovan: EN BILD PÅ VÄRLDSKYRKAN)

~~~~

Satan och hans folk firar detta år 2018, att staten Israel bildades 1948.

Samtidigt bildades WCC, World Council of Church, vilket naturligvis inte är en slump utan planerat.

"In 2018 we celebrate the 70th anniversary of the World Council of Churches and the fellowship that is its heart and soul. This is an opportunity to mark the achievements of the past 70 years in working for Christian unity and action, and to look to the challenges ahead as a fellowship of churches responding to God’s call for unity, mission, justice and Peace."

Här mer om påvens besök på WCC - i morgon torsdag den 21 juni:

"The landmark visit of Pope Francis to the World Council of Churches on 21 June will be a centrepiece of the ecumenical commemoration of the WCC's 70th anniversary.

The 70th anniversary of the WCC in 2018 is an opportunity to mark the achievements of the past 70 years in working for Christian unity and action, and to look to the challenges ahead as a fellowship of churches responding to God’s call for unity, mission, justice and peace. This event is part of a series of anniversary celebrations taking place in various locations throughout the year."

~~~~

Nedan är en bild på påvens audienshall.

Som du kan se, så har denna hall en ORM som symbol, en satanisk symbol som täcker en stor del av hallen!

Ormen kännetecknar den som tillåts styra världen - nämligen Satan (1 Joh. 5:19), (tills Guds plan gått i fullbordan).

Ormen bedrog Adam och Eva i paradiset.

Genom Satans list och förmåga att lura de första människorna, så förpassades Adam och Eva ut ur paradiset.

Därmed föll mänskligheten i synd(1 Mosebok 3)

~~~~

Satans plan är, som alla människor borde veta, att sätta sig på tronen i Jerusalem och utropa sig som Gud.

2 Tessalonikerbrevet 2:3-4 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Men han ska inte bara sätta sig i ett tempel som judarna bygger eller ska bygga, han sätter sig även i Guds församling - de "kristnas". 

(Romans 9:27 Isaiah cries out concerning Israel: "Though the number of the Israelites be like the sand by the sea, only the remnant will be saved.)

Detta har han redan gjort.

Avfallet har skett från den sanna kristna tron. (2 Tess. 2:3-4)

De som kallar sig kristna visar genom sin ekumeni och medverkan i Satans förbund, att de inte är kristna utan ljuger.

De är ulvar i fårakläder med hjälp av sina "präster" och "pastorer", vilka inte är herdar utan leder fåren vilse.

Ormen (Satan) har lyckats lura de låtsaskristna och världens folk att Katolska kyrkan tillsammans med världens religioner, ska rädda världen och åstadkomma fred.

Kyrkorna samarbetar alltså med det som sker i Israel och är Satans egentliga plan: att föra människorna till HELVETET!

Netanyahu säger att de kristna är deras bästa vänner!

HÄPNADSVÄCKANDE!!

Nu väntar Satan och hans verktyg på rätt tillfälle, så Antikrist (besatt av honom själv) kan utropa sig som Gud, i sitt syfte att lura världen.

Här nedan på bilden (nu utbytta av andra personer, som också är Satans tjänare) är några av de, som ska föra fram Antikrist.

Som du ser skäms de inte för att visa att de tillber Satan.

De visar sig under FN:s symbol 666, som är Satans tal (Upp. 13:18).Satans tjänare såsom bankirer, ockultister, kabbalister-talmudister-sionister-Satans Synagoga, katolska kyrkan och hemliga sällskap (i vilka Sverige har flera arbetare) vill få världens människor att tro att det ska bli fred, om de tillber Satan och följer honom.

Genom Antikrist (2 Tess. 2:3-4) besatt av Satan, så lurar han världen att ge sin tillbedjan till honom.

~~~~

En "luthersk" pastor säger om påven uppenbarligen helt hänförd:

"This is a pope who is open, inclusive, and engaged and speaks about things that are important to Christians and all humanity. His visit encourages and supports unity in the body of Christ," says Rev. Andy Willis, pastor of the English-speaking Evangelical Lutheran Church of Geneva. "I am personally profoundly excited by what he represents." källa

UNITY, MISSION, JUSTICE, PEACE ÄR HONÖRSORD, SOM DEN AVFÄLLIGA KYRKAN, WCC OCH PÅVEN ANVÄNDER FÖR ATT DUPERA OCH MANIPULERA VÄRLDENS MÄNNISKOR.

Om du klickar på bilden, så ser du skrivelsen som alla samfund och kyrkor skrivit under och därmed medvetet gått i förbund med Satan.


~~~~

Den sanne Guden har dock en annan plan:

1 Tessalonikerbrevet 5:3-4 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

ÄR DU FRÄLST?

JESUS KRISTUS ÄR MEDLAREN MELLAN GUD OCH MÄNNISKA.

UTAN JESUS GÅR DU EVIGT FÖRLORAD OCH FÅR BÄRA STRAFFET FÖR DINA SYNDER SJÄLV!

BARA JESUS KAN RÄDDA DEJ FRÅN ALLT SOM SKA KOMMA ÖVER VÄRLDEN.

SKA DU HÖRA TILL DE FÅ SOM BLIR RÄDDADE OCH FÅ ETT EVIGT LIV?!

(Genom en Broder i Kristus har jag fått hjälp att skriva detta, då han visat mig, vad som ska ske i morgon inom WCC och påvens besök där.)