"Be ye not unequally yoked together with unbelievers, and swear not at all, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them" (2 Cor. 6:14).

14 Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? (2 Kor. 6:14)

~~~~

Nu är media, allmänheten och framför allt de ekumeniska "kyrkorna" eld och lågor!

Men katolicismen har inget med sann kristen tro att göra.

Alla som älskar sanningen vet att katolicismen är från Guds motståndare Satan.

Påven "verkar så snäll och omtänksam" hör man från media. Men de vet inte att en jesuit (påven) avger en ed som de som bryr sig om sanningen kan läsa på nätet. Läs den och se en del av verkligheten!

Katolska kyrkan står också bakom INKVISITIONEN. Men det är inget att bry sig om för de som valt att leva i mörkret.

Glömd är också Martin Luther!

För många år sedan ingick även alla samfund och kyrkor en ed som du kan läsa på Sveriges Kristna Råds hemsida. 

(Jesus om att svära en ed: Matt.5:34-37).

Detta förbund (ed) som de falska kyrkorna - (se "SKR-medlemskyrkor") skrev under på heter  "Charta Oecumenica".

Men Gud låter detta ske eftersom hans plan ska fullbordas. En världsreligion håller på att skapas fullt ut och som Gud över den kommer Anti-Krist (Satan) att utropa sig.

Platsen är Jerusalem.

Det kommer en tid som är så hemsk så om inte Gud förkortade den tiden skulle ingen människa finnas kvar (räddas) på jorden.

Du som inte har en Bibel köp en innan det är för sent - och ta reda på sanningen!

Satansdyrkande och soldyrkande påvar!

~~~~

Will Francis Bring His Papal Keys To Unlock the Jail Cells Holding Christians Who Refuse To Convert To Catholicism

-The propaganda that has been going on in recent years is simply incredible, but you must remember that we are not dealing with a “church” but a humongous super world power, which is funded by billions of dollars.