Bild på Katolska kyrkans audienshall som har ormen som symbol!

~~~~

EN SHOW!

Pelle Hörnmark vald till SKR:s ordförande

Pelle Hörnmark valdes under onsdagens årsmöte.

- Det känns väldigt roligt, det är ett intressant sammanhang. Presidiet består av fyra representanter från de olika kyrkofamiljer-na - katolska, ortodoxa, lutherska och frikyrkliga - och en av dem är ordförande och leder styrelsemötena.

- Jag har varit med i presidiet tidigare men nu första gången som ordförande. Roligt och hedrande.

----

Pelle Hörnmark avancerade 2017 till Europamissionär:

(Talar Hörnberg till Guds folk eller till Satans folk här - jag undrar!)

Pelle Hörnmark blir ny Europamissionär

Pelle Hörnmark växlar upp och blir heltidsanställd Europamissionär på uppdrag av Filadelfia-församlingen i Stockholm. Det ska ge honom kraft i förtroendeuppdraget som ordförande för Europas pingstvänner – och är en del i en större satsning på världsdelen.

EN SHOW!

~~~~

JAG SOM HAR DENNA BLOGG STÄLLER FRÅGAN:

HAR DU PELLE HÖRNMARK BETT OM FÖRLÅTELSE FÖR ATT DU BEDRAGIT SAMFUNDEN, KYRKORNA OCH DE KRISTNA GENOM ATT ANSLUTA DEM TILL SATANS FÖRBUND, SOM INNEBÄR ANSLUTNING TILL VÄRLDSKYRKAN?

FÖR DU KAN VÄL INTE MENA ATT DU OVETANDES ARBETADE INOM SKR FÖR DE VÄRDERINGAR SOM DE STÅR FÖR, VILKA HELT BRYTER MED SANN KRISTEN TRO?

SKR ARBETAR FÖR ATT ENA ALLA RELIGIONER OCH SKAPA EN VÄRLDSKYRKA!

VÄRLDSKYRKANS MÅL ÄR ATT ENA ALLA RELIGIONER UNDER SAMMA TAK .

VÄRLDSKYRKANS MÅL ÄR ATT IGEN GÅ IN UNDER KATOLSKA KYRKANS OK (TRO), SOM ÄR SATANS TRO.

VÄRLDSKYRKA BETYDER ATT ALLA RELIGIONER HÖR IHOP.

BUDDISM, JUDENDOM, ISLAM, HINDUISM, SHAMANISM, JEHOVAS VITTNEN, MORMONISM, ETC. - ALLA HÖR DE IHOP!

ALLA HAR SAMMA MÅL: ATT UTROPA SATAN SOM GUD!

DEN SOM HAR ÖGON ATT SE MED KAN SJÄLVA SE VAD SKR (SVERIGES KRISTNA RÅD) STÅR FÖR.

HÖR HUR ROPEN SKALLAR: "SE VAD DE ÄLSKAR VARANDRA!!!" - "UNITY, UNITY, UNITY!!!" - "FRED, FRED, FRED!!!"

NEJ, INTE ÄR DET BIBELNS GUD SOM SKR, PELLE HÖRNBERG, SAMFUND OCH KYRKOR ARBETAR FÖR!

Bibelns Gud heter Jesus Kristus.

JESUS och ingen annan regerar!

JESUS är herrarnas Herre och konungarnas Konung!

BIBELN är Jesus ord till mänskligheten.

Katolska kyrkans (VÄRLDSKYRKANS) ord leder till HELVETET!

SKR Sveriges kristna råd samarbetar med Satan!

~~~~

Gud säger i sitt ord:

Uppenbarelseboken 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

2 Korinterbrevet 6:17-18 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

DRA UT UR DE FALSKA KYRKORNA SÅ DU INTE FÖRS VILSE AV DE FALSKA PREDIKANTERNA!

Matteus 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

DRA UT UR DE FALSKA KYRKORNA OM DU INTE VILL GÅ EVIGT FÖRLORAD!

Matteus 10:34 I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.

Thessalonikerbrevet 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

ÄR DU FÖDD PÅ NYTT!? Johannes 3:3

Om inte är född på nytt, går du evigt förlorad!

J. C. Ryle ~ Fire! Fire! ~ audio-sermon