2 Timothy 3:1-5 This know also, that in the last days perilous times shall come.For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.


https://www.youtube.com/watch?v=lTU1Jb5U2Vs

2 Petrus 3:3-7 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse." De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

http://alertsweden.bloggo.nu/Elitens-planer-pa-mansklighetens-utplaning/

https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/931860-sjuka-forslaget-at-manniskokott-for-klimatet