Lukas 17:1-2 Jesus sade till sina lärjungar: "Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer! Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små."

SE UPP!

~~~~

Läs: HÄR och HÄRPeter Drucker är (nu död) inget annat än en ulv i fårakläder.

"Kristen"??

NEJ, företagskonsult - ville skapa företag och inte församlingar.

Han var inte mer kristen är korna på ängen!

Han utskickades av Satan att förleda kristenheten.

Och det älskar kyrkorna eftersom de vill ha företag, så de kan tjäna pengar och låta människorna hamna i helvetet.

Den så kallade kristenheten älskar sina ulvar och kommer därför att gå förlorade.

Samfunden och kyrkorna i Sverige är sedan länge totalt infiltrerade av ulvar både utländska och inhemska.

Och de som gnuggar bänkarna vill ha det så!

TRAGISKT!

~~~~

Här ett exempel på en av de falska kyrkorna:

Lugnetkyrkan i Falun (skrevs 2012). T.o.m. namnet är en lögn!

Borde vara: LÖGNKYRKAN i Falun!

Undrar om någon tagit till sig all information som serverats dem i denna så kallade kyrka?

~~~~


PETER DRUCKER FÅR ETT SIONISTPRIS AV EN ANNAN AV SATANS REDSKAP - BUSH FÖR VÄL UTRÄTTAT ARBETE, SOM ULV I FÅRAKLÄDER.

1 Timoteus 4:1 "Den helige Ande säger oss klart och tydligt att mot slutet av denna tid ska några i församlingen vända sig ifrån Kristus. De kommer att bli ivriga anhängare till lärare vars idéer är inspirerade av lögnaktiga och onda andar."

Lukas 9:56 "Ty Människosonen har inte kommit för att förgöra människosjälar, utan för att frälsa dem."