Peter Halldorf (pastor, författare, föreståndare för den ekumeniska kommuniteten i Bjärka- Säby och redaktör för den katolska tidskriften Pilgrim) som är en av det stora avfallets kändisapostlar har nu skrivit ännu en bok med titeln ”Att älska sin nästas kyrka som sin egen”.

Vad som inte nämns i artikeln från den sioniststyrda tidningen ”Dagen” vilken utger sig för att vara en kristen tidskrift och där denna falska apostel tillåts att breda ut sig, är att ekumeniken inte endast handlar om att föra samman alla kyrkorna med den katolska skökan i spetsen utan även alla religioner. I syfte att skapa en världsreligion där alla religioner skall bli ett.

Så här säger villoläraren Halldorf:

- Jag tror att kyrkan och den kristne, per definition, måste vara ekumenisk. Därför att evangeliet är den sanna universalismen, den kristna tron är ekumenisk till sitt väsen. Vi mister det som bör vara den självklara hållningen om vi börjar markera, distansera oss från varandra och utveckla mer eller mindre sekteristiska drag. För mig har det blivit allt tydligare att frågan om enheten är trons viktigaste krav, enligt Jesus. ”Jag ber att de ska vara ett för att världen skall tro”.   

I den sista meningen från bibeln (som Halldorf snappat upp), riktar sig Jesus till de sant troende (till de i Kristus omvända) och inte till alla namnkristna som vill ha enhet på världens vis. Jesus talar om enheten i anden (om att de troende skall vara ett i anden och ledas av Guds Helige Ande ) och inte om någon av människor skapad enhet vilket den katolska kyrkan (skökan) och alla hennes döttrar (skökodöttrar) strävar efter som medlemmar i Sveriges kristna råd och uppmuntrare till den nya sionistiska världsordningen.

En ekonomi, en religion (Satansdyrkan) och ett land (en nation)!
 
Läs mer om Sveriges kristna råd:

http://www.skr.org/
 
Och om de kyrkor och samfund (i stort sett alla) de samarbetar med:
 
http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Detta att bibeln talar om enheten i anden, har de ekumeniskt sinnade missat fullständigt liksom mycket annat som står i bibeln däribland att homosexualitet är en synd och ett straff från Gud. Om det beror på okunskap (att de låter Pride flaggor vaja utanför deras kyrkor och själva går med i Pridetågen eller på annat sätt upplyfter synden) eller om de är styrda av Satan och hans andemakter kan man ju fråga sig.


~~~~

Bibeln som är Guds ord till människorna säger i Johannes uppenbarelse kap. 22 :18-19:

"För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok."

De verserna syftar på att Guds ord - GUD SJÄLV säger att Peter Halldorf är under förbannelse!

Att falla i den levande Gudens händer är fruktansvärt!

TAG VARNING HALLDORF OCH OMVÄND DIG SÅ DU FÅR DIN SYND FÖRLÄTEN - INNAN DIN TID ÄR UTE. KANSKE GUD I SIN NÅD TAR EMOT DEJ TROTS DITT MOTSTÅND MOT SANNINGEN OCH DEN AVSKYVÄRDA SYNDEN ATT DU LETT MÄNNISKOR VILSE, TILL PLATSEN DÄR ALLA LÖGNARE HAMNAR - HELVETET!

2 Korintierbrevet 5:21 "Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud".