LYSSNA ÄVEN PÅ DETTA!


https://www.youtube.com/watch?v=En4_WGhmIz8

Det "eliten" vill det att skrämma människorna med sina lögner.

Det Gud vill det är att rädda människorna.

Det finns inget som mainstream media säger som är sant.

Journalisterna och media-människorna är "elitens" slavar.

Om de talar sanning, så mister de sitt jobb och därmed sin lön.

Bättre då att sälja sin själ !!

Det som förstör jorden och människorna är kärleken till synden.

Klimatet har ingen betydelse i sammanhaget.

Gud ska göra en ny jord där rättfärdighet bor.

Det som betyder något är att du tror att Gud sänt sin Son för att bära dina synder, så du slipper möta Guds vrede.

DET ÄR DAGS ATT VAKNA UPP TILL SANNINGEN (JESUS KRISTUS), SOM ÄR DET ENDA OCH DEN ENDE SOM KAN RÄDDA DEJ UR LÖGNENS (SATANS) KLOR!

"Jag är vägen, sanningen och livet". Joh. 14:6

~~~~

"To Control The Media Is To Control The Public." - Illuminati=Zionism Goal

"Not every item of news should be published. Rather must those who control news policies endeavor to make every item of news serve a certain purpose." - Joseph Paul Goebbels, Nazi Propaganda Minister

"We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine, and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during these years. But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supernational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national autodetermination practiced in past centuries." - David Rockefeller - C.F.R. and Trilateral Commission Founder

Uppenbarelseboken 21 Den nya himlen och den nya jorden

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

5 Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." 6 Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. 7 Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. 8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

VIDEOS att lyssna på för dig:

Carl Fr. Wisløff: Bibelens selvvitnesbyrd | Bibelsk forkynnelse

Carl Fr. Wisløff: Bibelen eller tidsåndens diktatur? | Bibelsk forkynnelse