"Pingstkyrkorna satsar i Sverige"...

Är det gott eller...?

Om du som söker Gud ser på Sveriges Kristna Råds hemsida, så ser du alla kyrkor som gott upp i VÄRLDSKYRKAN - alltså Satans kyrka.

Alltså är pingstkyrkan/or inte från Gud utan från Guds motståndare Satan.

Enkelt att se om man har ögon att se med, vilket inte samfundskristna och andra Babylon-kristna har.

Babylonkyrkor söker medlemmar för att få in pengar till sina löner och sina fina byggen.

Men Jesus söker hjärtan!

Samfunden och Babylon-kyrkor är fulla av vargar som söker vilka de girigt ska kunna sluka.

Sök Gud och håll dig borta från samfunden och andra satanskyrkor!

Endast genom Jesus Kristus (han finns inte i de falska kyrkorna) kan din längtan bli tillfredställd.

Om du involverar dig i falska kyrkor kan din tro förtvina och du blir istället full av religiös ormgift.

FLY BABYLON!

(Symbol på Babel-kyrkors uppgående i Världskyrkan)