Myron Fagan about the Illuminati and CFR - Video/Audio


https://www.youtube.com/watch?v=iMuHcPaPteU&app=desktop

AfS är en tagg i etablisemangets sida.

Det finns en Gud, men det finns även en Satan.

Ända tills Guds vilja genomförts (att rädda/frälsa människor), kommer Satan (med hjälp av sina medarbetare) att försöka genomföra sin plan.

Hans plan är att utrota alla människor och föra dem till hans förutbestämda plats, som är helvetet och som varar i en evighet.

Många följer honom och låter sig manipuleras, vilket har till följd att de frivilligt låtit sig snärjas av Satan.

Därmed hamnar de där Gud inte vill de ska hamna nämligen i den eviga elden - i elden som aldrig slocknar.

Uppenbarelseboken 20 Kristi seger över Satan

Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. 5 Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

”De sa med hög röst: Lammet, som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och pris och lovsång.”