https://www.youtube.com/watch?v=sfTCznrF6T0&app=desktop


https://www.youtube.com/watch?v=RHFs636vCtU&app=desktop

Se även:

Fjärde Statsmakten nr 31 - nationalekonom Jensevik om samhällskontraktet och köp av röster.  ~ Video

"Hans Jensevik är nationalekonom med lång erfarenhet från ledning och arbete med kommuners ekonomi. Vi börjar med att diskutera mängden av 870.000 samordningsnummer som har givits ut och som används för en stor mängd fusk och bedrägerier. Skatteverket bekräftar på telefon att det inte behöver ske identitetskontroll för utfärdande av samordningsnummer. Det gör att fordon kan skrivas på personer som sen inte går att få tag i för betalning av skatter, avgifter eller böter." Läs mer

De som styr världen vill ha det så ("att politiker gör bort sig"). Detta för att de ska kunna sätta sin gud (Satan) på tronen i Jerusalem. Människor ska ropa: "Ge oss en ledare!"

Läs i Bibeln (Guds ord) Uppenbarelseboken kap 13 och kap 14!!!

1 Tessalonikerbrevet  2:15 ...judarna, 15 som dödade både Herren Jesus och sina egna profeter, och har förföljt oss. Och de behagar inte Gud och är motståndare till alla människor, 16 de förbjuder oss att tala till hedningarna, så att dessa kan bli frälsta.