Facebook Will FORCE All Users To Accept Being TRACKED Around The Internet

"Facebook has finally responded to requests to stop tracking users for advertising. But they aren’t going to. Instead, Facebook is going to force all of those who continue to use their social media service to accept being tracked around the internet."

Nedan är några exempel på hur de kriminella (de som tillåts styra världen) experimenterar på människor med att implantera chip i deras kroppar allt för att förbereda dem till att tillbe Satan?

Läs Uppenbarelseboken kap.13 och 14!

~~~~


https://www.youtube.com/watch?v=DA_PHgIjvK4

https://www.youtube.com/watch?v=AYF7Ag1y6O4


https://www.youtube.com/watch?v=E1XrbLPQKqI

https://www.youtube.com/watch?v=TnFtImxyGKA

ATT POLITIKER TILLÅTER ATT PATIENTER TORTERAS ÄVEN PÅ SVENSKA SJUKHUS, DET ÄR ETT FAKTUM SOM DESS OFFER KAN VITTNA OM!

HÄR mer om tortyren på de svenska sjukhusen och därmed politikernas brott mot Helsingforsdeklarationen!!

Läs Uppenbarelseboken kap. 13 och kap. 14 så du kan välja sida: Satan och hans folk eller Gud den Allsmäktige, som kan kasta dig i den brinnande sjön men också rädda dig till evigheten!

VAD/VEM VÄLJER DU? VÄLJ LIVET!