https://www.youtube.com/watch?v=EtfFoWktXuw

"I will speak for myself here and tell you that I was on my way to a fiery eternal Hell according to the word of God (the Bible), and that I was not truly "born again" until the age of thirty six. That was despite the fact that I was baptized by a Roman Catholic priest a short time after I was born into this world. Rome's teaching regarding how  a person is born again, is totally unbiblical, and it has deceived countless billions over the centuries. A person is truly born again when the SPIRITUAL "SEED" of God's word takes root inside the heart, and that same person believes the gospel of Jesus Christ. The Bible makes it very clear that it is through the preaching of God's word that souls are truly saved. A person can come to the knowledge of the truth when they are reading the scriptures (Bible) and the Holy Spirit of truth anoints that word to their heart, and they turn to the Lord (repentance) for SALVATION. A person can also hear the word of God preached on the radio, or television, and that same Holy Spirit will anoint the word to the heart, and a person can get SAVED, right then and there. The Bible makes it clear that it was God's choice to use the PREACHING of the word of God, (sowing the seed), specifically the CROSS of Jesus Christ, that people might be SAVED! Listen to the Jewish apostle Paul, a former murderer of Christians as he expounds on this subject:

For the preaching of THE CROSS is to them that perish FOOLISHNESS; but unto us which are SAVED it is the POWER OF GOD. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to NOTHING the understanding of the prudent. Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made FOOLISH the wisdom of this world? For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of PREACHING to save them that BELIEVE. (1 Corinthians 1:18-21)

People are NOT SAVED when they are baptized as INFANTS or ADULTS, but they ARE SAVED when they understand that they are DEAD in their own sins, and they turn to Jesus Christ, the only ONE who PAID for their sins ON that bloody cross. Remember this: A little INFANT child CANNOT repent and believe the gospel of Jesus Christ (Mark 1:15, Acts 20:21) and yet the Roman Catholic church teaches that INFANTS are reborn as sons of God, and regenerated when they are baptized. That is a false and LUDICROUS teaching and it is diametrically and DEMONICALLY opposed to what Jesus Christ taught. Jesus told a Jewish ruler named Nicodemus that he "must be born again" and he made it very clear that he was talking about a SPIRITUAL birth, which had NOTHING to do with being baptized in water!

JESUS answered and said unto him, Verily (Truly), verily (truly), I say unto thee, Except a man be BORN AGAIN, he CANNOT see the kingdom of God. (John 3:3)"

Read more!

~~~~

Churches of today are like "RUNNING A BUSINESS"!

KYRKORNA OCH SAMFUNDEN AV IDAG DRIVS SOM FÖRETAG.

DET HAR ULVAR - SÄNDA FRÅN USA - LÄRT PASTORERNA I SVERIGE.

KYRKORNA ÄR DESSUTOM I FÖRENING MED KATOLSKA KYRKAN, SOM ÄR EN SATANS KYRKA. (Se Sveriges Kristna Råd - Medlemskyrkor)

NU HAR DOCK KYRKORNA KOMMIT PÅ NÅT: "DE SKA STARTA NYA FÖRSAMLINGAR"!

PRECIS SOM OM DE PLÖSTLIGT SKULLE BLI ÄRLIGA SANNA TROENDE!

NEJ, NEJ, NEJ!

DE ÄR FORTFARANDE I FÖRBUND MED SATAN OCH GÖR ALLT FÖR ATT BEHAGA MÄNNISKORNA ISTÄLLET FÖR ATT BEHAGA GUD.

RESULTATET AV NYA FÖRSAMLINGAR ÄR ENDAST ATT FLER MÄNNISKOR TROLLAS BORT AV SATAN OCH GÅR EVIGT FÖRLORADE!

FLY OCH KOM INTE VID DET SOM ÄR ORENT, SOM ÄR ALLA KYRKOR OCH SAMFUND OCH FALSKA KRISTNA!

2 Korinthierbrevet 6:14-18 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

DU ÄR INTE LOVAD EN MORGONDAG! BED TILL JESUS ATT HAN FRÄLSER DIG! TIDEN ÄR SEN OCH MOGEN FÖR SKÖRD, DÅ DEN SOM INTE TAGIT EMOT JESUS GÅR FÖR EVIGT FÖRLORAD!