SVT-Nyheter skriver:

"Publicerad

En manlig präst i Göteborg får lämna sin post eftersom han motsätter sig kvinnliga biskopar.

Det var inte bara glada miner när Susanne Rappman för ett år sedan valdes till Göteborgs stifts första kvinnliga biskop.

En präst klagade på valet i en skrivelse till Göteborgs stift och skrev bland annat att Rappman ”aldrig kan bli andlig ledare och biskop för oss präster som företräder den klassiska ämbetssynen” eftersom hon är kvinna, rapporterar Göteborgs-Posten."

~~~~

En sannt troende på Jesus Kristus är född på nytt (Joh. 3:3) och lyder Guds ord.

Bibeln (Guds ord) säger:

1 Timotheosbrevet 3:1-7

Det är ett visst ord, att om någons håg står till en församlingsföreståndares ämbete, så är det en god verksamhet han åstundar.

En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas man, nykter och tuktig, hövisk i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa,

icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär.

Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet;

ty huru skulle dem som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling?

Han bör icke vara nyomvänd, för att han icke skall förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom.

Han bör ock hava gott vittnesbörd om sig av dem som stå utanför, så att han icke utsättes för smälek och faller i djävulens snara.

~~~~

Som präst inom Svenska kyrkan, så kan man inte bli förvånad om man får sparken.

Den som vill vara präst i Svenska kyrkan måste sålunda vara icke född på nytt, vara icke lydig Gud och vara därmed en otroende "kristen" - alltså en HYCKLARE.

Ingen sannt kristen kan stå ut i en otroende "kyrka", som tjänar inte Gud utan tjänar Satan.

OBS! SE UPP FÖR SAMFUND, KYRKOR OCH ALLA DE KALLAR SIG KRISTNA, MEN SOM HÅLLER SIG TILL FALSK LÄRA! DE ÄR HYCKLARE OCH LEDER DIG DÄRMED VILSE - BORT FRÅN JESUS - NED TILL DET STÄLLE, SOM ÄR BERETT ÅT SATAN OCH HANS DEMONER, SOM ÄR HELVETET!

VÄND DIG FRÅN SATANS MAKT TILL GUD. Apg. 26:18

I Am A Disciple Of Jesus Christ - Are You? ~ Video