President Trump talar i FN.

President Trump speaks in UN.


https://www.youtube.com/watch?v=CY3tlL944ZY

Albert Pike received a vision, which he described in a letter that he wrote to Giusseppe Mazzini, an Italian revolutionary leader, and fellow 33rd degree freemason, dated August 15, 1871. This letter graphically outlined plans for three world wars that were seen as necessary to bring about the "One World Order", and we can marvel at how accurately it has predicted events that have already taken Place.

NÄSTA KRIG DE VILL SKAPA KOMMER ATT VARA MOT IRAN.

DÄRFÖR ATTACKERADE TRUMP IRAN SOM DEN PUPPET HAN ÄR.

~~~~

Donald Trump talade om fred. Men vad säger den Allsmäktige?!

1 Thessalonikerbrevet 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

1 Thessalonians 5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.666 handsign - sign of Satan

(Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna liksom Trump är redskap åt sionisterna/världserövrarna/satansdyrkarna, om du inte visste det.)